Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng Thừa phát lại?

Ngày hỏi:23/09/2021

Xin hỏi, quy định hiện hành thì có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng Thừa phát lại? Ví dụ như công ty cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.... Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng Thừa phát lại?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về Văn phòng Thừa phát lại như sau:

   1. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

   Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

   Như vậy, theo quy định trên thì có thể thấy chỉ có 02 loại hình được thành lập Văn phòng thừa phát lại đó là: Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn