Có được cho thuê bằng công chứng viên không?

Ngày hỏi:30/08/2019

Anh chị có thể cho em xin ít thông tin về việc cho thuê bằng công chứng viên được không ạ? Điều kiện để được thuê là gì? Em cảm ơn Anh chị rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được cho thuê bằng công chứng viên không?
   (ảnh minh họa)
  • Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

   Điều 17 Luật Công chứng 2014 quy định về Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên:

   1. Công chứng viên có các quyền sau đây:

   a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng;

   b) Tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng;

   c) Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này;

   d) Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;

   đ) Được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội;

   e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   2. Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng;

   b) Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng;

   c) Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;

   d) Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng;

   đ) Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

   e) Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm;

   g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh;

   h) Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên;

   i) Chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên;

   k) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Theo quy định của Luật Công chứng thì không có điều khoản nào quy định về việc công chứng viên có thể cho người khác thuê bằng. Việc cho thuê bằng là hình thức người muốn mở Văn phòng công chứng nhưng không đủ điều kiện theo quy định, do đó vấn đề này cần hết sức thận trọng tránh trường hợp bị thu hồi thẻ vĩnh viễn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT