Có được góp vốn thành lập văn phòng công chứng không?

Ngày hỏi:12/08/2021

Xin hỏi, tôi có người bạn sắp tới thành lập VPCC. Nên tôi muốn ngỏ lời góp vốn thành lập và trở thành thành viên được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được góp vốn thành lập văn phòng công chứng không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Luật Công chứng 2014 quy định về văn phòng công chứng như sau:

   1. Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

   Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

   Như vậy, nguyên tắc thành lập có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn. Do đó, bạn không được góp vốn vào đó để trở thành viên của văn phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn