Có được ủy quyền cho người không phải là đấu giá viên tiến hành cuộc đấu giá?

Ngày hỏi:12/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, khi thực hiện việc đấu giá thì có được ủy quyền cho người không phải là đấu giá viên tiến hành cuộc đấu giá không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tạo Luật đấu giá tài sản 2016 có quy định:

   Điều 33. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

   Người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản khi có một trong các căn cứ sau đây:

   a) Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành cuộc đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;

   => Như vậy, theo quy định trên thì người tiến hành cuộc đấu giá phải là đấu giá viên bạn nhé, nếu không thì người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn