Có được yêu cầu 02 văn phòng luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho mình hay không?

Ngày hỏi:22/03/2021

Xin hỏi người thuộc hộ nghèo có được yêu cầu thêm 01 văn phòng luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho mình hay không? Trong cùng một vụ việc hiện đang có văn phòng luật sư khác đang trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định như sau:

   Nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

   - Không yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp pháp lý cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý, giải quyết.

   Như vậy, theo trường hợp trên thì không được yêu cầu văn phòng luật sư khác thực hiện trợ giúp pháp lý cho mình về cùng một vụ việc khi đang được một văn phòng luật khác thực hiện trợ giúp pháp lý thụ lý, giải quyết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quỹ trợ giúp pháp lý
  Trợ giúp pháp lý
  Trung tâm trợ giúp pháp lý
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn