Có giới hạn số lượng Công chứng viên tại Văn phòng công chứng?

Ngày hỏi:22/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định pháp luật hiện hành thì có giới hạn số lượng Công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Công chứng 2014, có quy định:

   Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

   Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

   => Như vậy, luật chỉ quy định số lượng công chứng viên hợp danh tại văn phòng công chứng tối thiểu là 2. Chứ luật không có quy định giới hạn số lượng tối đa Công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn