Có giới hạn việc thành lập văn phòng Thừa phát lại tại một địa phương không?

Ngày hỏi:22/09/2021

Theo quy định thì luật có quy định giới hạn số lượng mở văn phòng Thừa phát lại tại một địa phương không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 08/2020/NĐ-CP có quy định việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

   - Điều kiện về kinh tế - xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

   - Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

   - Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

   - Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì số lượng mở văn phòng Thừa phát lại tại một địa phương được xác định dựa trên nhu cầu, điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương đó. Nhưng nếu là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã thì một quận không quá 2 Văn phòng. Còn nếu cấp huyện thì không quá 1 Văn phòng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn