Cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên?

Ngày hỏi:06/08/2021

Cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên theo luật về công chứng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

   Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề quyết định tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

   - Công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   - Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

   Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề của công chứng viên đó là Sở Tư pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn