Cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại?

Ngày hỏi:13/08/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại như sau:

   1. Sở Tư pháp nơi Thừa phát lại hành nghề ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại trong các trường hợp sau đây:

   a) Thừa phát lại đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

   b) Thừa phát lại đang bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính.

   Như vậy, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại là Sở Tư pháp nơi Thừa phát lại hành nghề.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn