Cơ quan kiểm soát tài sản có nhiệm vụ gì?

Ngày hỏi:29/05/2019

Tôi là công chức cấp xã tôi nghe nói sắp tới ngày 01/07/2019 sẽ có quy định mới về luật phòng chống tham nhũng trong đó có nói về một cơ quan tên là cơ quan kiểm soát, tôi muốn hỏi cơ quan này có nhiệm vụ gì?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn Cứ Luật Phòng chống tham nhũng (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019) có quy định về nhiệm vụ của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cụ thể như sau:

   - Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là bản kê khai) và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập;

   - Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập;

   - Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc bảo vệ người cung cấp thông tin được thực hiện như bảo vệ người tố cáo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

   - Cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Luật này;

   - Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn