Cơ quan kiểm soát tài sản có quyền hạn gì?

Ngày hỏi:29/05/2019

Tôi là chủ tịch một xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nghe các anh chị em trong cơ quan tôi nói sắp tới ngày 01/07/2019 sẽ có quy định mới về luật phòng chống tham nhũng trong đó có nói về một cơ quan tên là cơ quan kiểm soát, tôi muốn hỏi cơ quan này có quyền hạn gì? 

chutichxathaihoa1212****@gmai.com

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn Cứ Điều 31 Luật phòng chống tham nhũng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019) có quy định về quyền hạn của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cụ thể như sau:

   - Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

   - Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

   - Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập;

   - Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập;

   - Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn