Cơ quan nào cho phép 02 Văn phòng công chứng sáp nhập lại với nhau?

Ngày hỏi:12/08/2021

Xin hỏi, hiện tại có 02 Văn phòng công chứng muốn sáp nhập lại thành một Văn phòng công chứng trên địa bàn Quận. Không biết cơ quan nào có thẩm quyền cho phép sự sáp nhập này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 28 Luật Công chứng 2014 quy định về hợp nhất Văn phòng công chứng như sau:

   Hai hoặc một số Văn phòng công chứng có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể hợp nhất thành một Văn phòng công chứng mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Văn phòng công chứng được hợp nhất, đồng thời chấm dứt hoạt động của các Văn phòng công chứng bị hợp nhất.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng công chứng.

   Như vậy, trường hợp hai Văn phòng công chứng có trụ sở trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể hợp nhất thành một Văn phòng công chứng và cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn