Có thể ủy quyền cho người khác quyết toán thuế TNCN?

Ngày hỏi:02/04/2019

Anh/chị cho em hỏi người lao động không thuộc trường hợp uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (do ký hợp đồng làm việc dài hạn làm việc 2 nơi) thì có được quyền uỷ quyền cho người khác nộp tờ khai quyết toán và nộp thuế dùm không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể ủy quyền cho người khác quyết toán thuế TNCN?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong năm tại 02 tổ chức, cá nhân trả thu nhập trở lên thì không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay.

   Do đó: Trường hợp người lao động ký hợp đồng làm việc dài hạn làm việc 2 nơi thì không thuộc trường hợp uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

   Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay pháp luật chỉ có quy định đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động. Nhưng không có quy định của thể về việc người lao động có được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay hay không (tức pháp luật không có quy định cấm).

   Do đó: Trường hợp nếu có nhu cầu thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân cho mình trong phạm vi của giấy/hợp đồng ủy quyền có công chứng/chứng thực theo quy định.

   Việc ủy quyền quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn