Có thể ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Cho em hỏi Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng phòng ký giấy lý lịch tư pháp được không ạ, văn bản nào quy định? Trong Luật Lý lịch tư pháp có nói đến ủy quyền cho người được ủy quyền, tuy nhiên ủy quyền cho trưởng phòng có đảm bảo không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:

   "3. Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp."

   Đồng thời, căn cứ vào Khoản 6 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư quy định:

   “3. Ký thừa uỷ quyền

   Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa uỷ quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền”.

   => Như vậy, Giám đốc Sở Tư pháp có thể ký thừa ủy quyền cho Trưởng phòng ký giấy lý lịch tư pháp theo quy định nêu trên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn