Có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên công chứng việc sửa đổi di chúc

Ngày hỏi:27/01/2016

Trước đây, vì lo xa, tôi đã lập di chúc để tài sản thừa kế cho các con tôi. Di chúc này đã được công chứng và lưu giữ tại địa phương. Nay, tôi lại chuyển chỗ ở lên TP Hồ Chí Minh và tôi đang có ý định sửa đổi di chúc lại cho phù hợp hơn, nhưng không có điều kiện về quê. Tôi muốn nhờ văn phòng công chứng tại quận- nơi tôi đang sinh sống- chứng lại di chúc sửa đổi này, có được không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Theo khoản 3 Điều 48 Luật Công chứng: Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

   Do vậy, ý định trên của bà hoàn toàn có thể thực hiện được. Xin lưu ý, sau khi công chứng xong di chúc đã được sửa đổi, bà phải thông báo cho văn phòng công chứng- nơi bà đã chứng và gửi lưu giữ di chúc trước đây- biết việc di chúc đã được sửa đổi, theo quy định trên.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn