Công chứng di chúc bắt buộc phải điểm chỉ?

Ngày hỏi:04/12/2020

Khi công chứng di chúc có quy định nào bắt buộc phải điểm chỉ đồng thời với việc ký tên hay không? Hôm trước tôi đi công chứng di chúc của mình thì được yêu cầu cả hai.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 48 Luật Công chứng 2014 có quy định:

   Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

   a) Công chứng di chúc;

   b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

   c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

   Theo quy định này thì khi công chứng di chúc có thể thực hiện đồng thời với việc ký. Như vậy, vấn đề điểm chỉ trong trường hợp này không bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số văn phòng công chứng vẫn áp dụng đồng thời việc điểm chỉ và việc ký để bảo đảm hơn cho người yêu cầu công chứng. Nếu như không muốn thực hiện thì người yêu cầu công chứng có thể từ chối việc điểm chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn