Công chứng văn bản khai nhận di sản làm như thế nào

Theo dõi sự thay đổi của Công chứng văn bản khai nhận di sản
Ngày hỏi:18/02/2016

Chồng tôi mất không để lại di chúc. Chồng tôi đứng tên nhà và đất và các con tôi từ chối nhận di sản của chồng tôi để lại. Tôi muốn làm thủ tục khai nhận phần di sản này, thì phải làm như thế nào?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 49 và 50 Luật Công chứng: Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo các quy định như sau:

   Trong trường hợp di sản là quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ để chứng minh QSDĐ, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

   Trường hợp thừa kế theo pháp luật, người yêu cầu công chứng còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế.

   Còn thừa kế theo di chúc, người yêu cầu công chứng còn phải xuất trình di chúc.

   Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có QSDĐ, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh.

   Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn