Công chứng viên có được chứng thực bản sao?

Ngày hỏi:28/05/2020

Công chứng là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Vậy công chứng viên có được chứng thực bản sao từ bản chính?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 77 Luật Công chứng 2014 quy định:

   1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

   2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

   Và theo Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì:

   Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng).

   Như vậy, theo quy định này thì Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn