Công chứng viên có được chứng thực bản sao các loại giấy tờ không?

Ngày hỏi:02/08/2018

Theo Luật Công chứng số 53/2014/QH13, thì không thấy quy định về việc các Văn phòng công chứng được công chứng các bản sao giấy tờ (ví dụ phô tô bằng Tốt nghiệp đưa đi công chứng bản sao). Vậy, căn cứ vào văn bản nào để các Văn phòng công chứng thực hiện công chứng bản sao giấy tờ? (vyhoang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công chứng viên có được chứng thực bản sao các loại giấy tờ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 77 Luật Công chứng 2014 thì:

   "1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

   2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực."

   Ngoài ra, Khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch cũng quy định:

   "Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng)."

   - Điểm a Khoản 1:" Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;"

   - Điểm b Khoản 2:" Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;"

   Như vậy, Công chứng viên của Văn phòng công chứng có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ theo quy định trên (không phải công chứng).

   Trên đây là nội dung quy định về thẩm quyền chứng thực bản sao của công chứng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Công chứng 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chứng thực bản sao
  Công chứng viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn