Công chứng viên được kiêm nhiệm công việc khác không?

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi thấy hiện nay có rất nhiều công chứng viên làm các công việc khác ngoài việc công chứng. Cho tôi hỏi công chứng viên có được kiêm nhiệm những công việc khác không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm k Khoản 1 Điều 7 Luật công chứng 2014 quy định: Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây: ... Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác. ...

   Theo Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật công chứng 2014 quy định: Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: ... Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác.

   => Như vậy, quy định trên nghiêm cấm công chứng viên kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác, nếu vi phạm sẽ bị miễn nhiệm công chứng viên. Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi không xác định được là những công chứng viên này làm những công việc thường xuyên hay không thường xuyên nên không thể hỗ trọ bạn một cách chính xác nhất được. Bạn có thể căn cứ vào quy định trên và tình hình thực tế công việc của công chứng viên để xác định những công chứng viên này có vi phạm quy định hay không.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn