Công chứng viên được tham gia đấu giá chuyển đổi Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh khác không?

Ngày hỏi:13/03/2020

Tôi là công chứng viên đang làm việc tại một Văn phòng công chứng tại TPHCM. Tôi đã hành nghề công chứng được 05 năm. Mới đây tôi có biết thông tin một Phòng công chứng tại Đồng Nai sẽ bị chuyển đổi. Vậy tôi có quyền tham gia đấu giá chuyển đổi Phòng công chứng đó không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 9 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng như sau:

   - Người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn cấp tỉnh có Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, trong đó người dự kiến làm Trưởng Văn phòng công chứng phải hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

   - Công chứng viên đang là Trưởng Văn phòng công chứng hoặc đang là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng không được tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

   - Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải có sự tham gia của 02 công chứng viên trở lên và cam kết bằng văn bản của các công chứng viên tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi về việc tiếp nhận và ký hợp đồng lao động với các công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi, bảo đảm cho những người này được tiếp tục làm công việc chuyên môn của mình như tại Phòng công chứng được chuyển đổi.

   => Như vậy, theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đáp ứng được điều kiện về thời gian hành nghề công chứng ( tối thiểu là 02 năm). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn cấp tỉnh có Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi. Vì vậy, bạn đang hành nghề công chứng viên tại TPHCM nên không thể tham gia đấu giá chuyển đổi Phòng công chứng tại Đồng Nai.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn