Công chứng viên nữ mang thai có được miễn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm?

Ngày hỏi:29/03/2021

Công chứng viên nữ đang mang thai thì có được miễn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về những trường hợp sau đây được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm:

   a) Công chứng viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

   b) Công chứng viên phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh đối với những bệnh thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên, có giấy chứng nhận của cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

   Công chứng viên có trách nhiệm nộp giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm để lập danh sách công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm đó.

   Căn cứ quy định trên thì công chứng viên nữ đang mang thai thì sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm. Bên cạnh đó, công chứng viên nữ phải nộp giấy tờ chứng minh cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề chậm nhất là 15/12 hàng năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn