Công chứng viên ở TP Hồ Chí Minh có thể chứng nhận hợp đồng đặt cọc việc mua bán nhà ở tỉnh Long An hay không?

Ngày hỏi:21/01/2006

Công chứng viên ở TP Hồ Chí Minh có thể chứng nhận hợp đồng đặt cọc việc mua bán nhà ở tỉnh Long An hay không? Xin chân thành cảm ơn! Gửi bởi: Diệp Mộng Tuyền

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Ðặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự (Ðiều 358 Bộ luật Dân sự). Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Trong trường hợp khách hàng tự nguyện yêu cầu công chứng hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản thì việc công chứng phải tuân theo các quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn. Điều 37 Luật Công chứng quy định về thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản như sau:

   - Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp quy định dưới đây.

   - Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn