Cộng tác viên dịch thuật

Tôi là thạc sỹ chuyên ngành hành chính công tại Anh chương trình học bằng tiếng Anh, vậy tôi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký làm cộng tác viên dịch thuật cho Phòng Tư pháp thành phố Nha Trang hay không?

  • Điều 27 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch như sau:
   “1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
   2. Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch”.
   Khoản 1 Điều 9 Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định:
   “Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghi định số 23/2015/NĐ-CP, người dịch phải có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành khác được học bằng thứ tiếng nước ngoài cần dịch. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A tốt nghiệp thạc sỹ luật quốc tế tại Trung Quốc, chương trình học bằng tiếng Trung thì ông A đủ tiêu chuẩn để được dịch tiếng Trung Quốc; ông Nguyễn Văn B tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Nhật Bản nhưng chương trình học bằng tiếng Anh thì ông B chỉ đủ tiêu chuẩn để dịch tiếng Anh (không được dịch tiếng Nhật Bản).
   Trường hợp bạn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành hành chính công tại Anh chương trình học bằng tiếng Anh do đó bạn đủ điều kiện để đăng ký làm cộng tác viên dịch thuật ngôn ngữ tiếng Anh của Phòng Tư pháp.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn