Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

Tôi được UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng do 01 công chứng viên thành lập trong tháng 12/2014 (Theo Luật công chứng năm 2006), tuy nhiên đến 15/01/2015 tôi mới hoàn thiện được hồ sơ để gửi Sở Tư pháp làm thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, vậy tôi xin hỏi hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật công chứng 2006 hay hồ sơ theo Luật công chứng 2014.

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (VPCC) 1 thành viên thì căn cứ pháp lý là Luật công chứng năm 2006. Luật công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó không có quy định về Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập. Vấn đề bạn băn khoăn là làm thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng 2006 hay theo Luật công chứng 2014. Đây là vấn đề khó về mặt áp dụng pháp luật vì Luật công chứng năm 2006 đã hết hiệu lực và Luật công chứng năm 2014 không có quy định về đăng ký hoạt động đối với VPCC 1 công chứng viên thành lập và không có điều khoản chuyển tiếp dự liệu về vấn đề này. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của chúng tôi thì cơ sở pháp lý của việc ra Quyết định thành lập là Luật công chứng năm 2006 nên Văn phòng công chứng của bạn vẫn được đăng ký hoạt động theo Luật công chứng năm 2006. Tuy nhiên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Luật công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành thì VPCC phải chuyển đổi thành VPCC hợp danh theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật công chứng.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn