Điều lệ Hiệp hội công chứng viên VN phải gửi cho ai để phê duyệt?

Ngày hỏi:26/05/2020

Em đang tìm hiểu về Hiệp hội công chứng viên VN. Cho hỏi, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên VN phải gửi cho ai để phê duyệt?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều lệ Hiệp hội công chứng viên VN phải gửi cho ai để phê duyệt?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định 29/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

   3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được thông qua, Hội đồng công chứng viên toàn quốc gửi Bộ Tư pháp Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam để xem xét phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Điều lệ sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam sẽ được gửi cho Bộ Tư pháp phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Điều lệ sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn