Đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý

Ngày hỏi:14/04/2014
Tôi được biết Nhà nước có chủ trương trợ giúp pháp lý cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có công với nước, xin được nói rõ là những người nào thì được hưởng chế độ trợ giúp pháp lý? Nguyễn Thông (Diên Khánh)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011; Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và Nghị định số 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý quy định người được trợ giúp pháp lý bao gồm:

   1. Người nghèo: là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.

   2. Người có công với cách mạng, gồm có: Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

   3. Người già từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, không có nơi nương tựa.

   4. Người khuyết tật: là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa.

   5. Trẻ em dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.

   6. Người dân tộc thiểu số thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   7. Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người gồm: phụ nữ bị mua bán; trẻ em bị mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt; các đối tượng bị tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.

   8. Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ giúp pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn