Đồng thời làm Giảng viên và Luật sư được không?

Ngày hỏi:14/02/2020

Em đang theo học tại trường luật, và đang nghiên cứu đề tài về lĩnh vực Luật sư, em có thắc mắc là một người có thể vừa là giảng viên vừa hành nghề luật sư được không? Tại em thấy trong trường em có nhiều thầy cô vẫn tự giới thiệu là Luật sư. Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   + Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   + ...

   - Theo Khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   + Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   + ...

   - Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 17/2011/TT-BTP quy định: Khi phát hiện luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên hoặc các cơ quan, tổ chức khác có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư đó.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì nếu giảng viên thuộc biên chế viên chức thì không được đồng thời hành nghề luật sư.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn