Giải đáp pháp luật trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày hỏi:11/02/2017

Giải đáp pháp luật trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác tại UBND tỉnh. Tỉnh tôi đang có nhiều những kế hoạch để thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là hỗ trợ pháp lý. Do yêu cầu nên tôi cũng có tìm hiểu các quy định trên, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nêu trên. Rất mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm giải đáp giùm tôi. Trân trọng. Hoàng Nguyễn, SĐT: ***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giải đáp pháp luật trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo đó:

   1. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

   2. Trong trường hợp việc giải đáp pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nêu tại khoản 1 Điều này chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu các Bộ có liên quan giải đáp.

   3. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

   a) Giải đáp bằng văn bản;

   b) Giải đáp thông qua mạng điện tử;

   c) Giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại;

   d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin có liên quan đến yêu cầu giải đáp pháp luật.

   Đối với các trường hợp có nội dung phức tạp hoặc liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực thì thời hạn trả lời là 30 ngày làm việc.

   5. Trong trường hợp không giải đáp pháp luật thì cơ quan được yêu cầu giải đáp phải nêu rõ lý do.

   6. Việc giải đáp pháp luật quy định tại Điều này không áp dụng đối với các yêu cầu giải đáp pháp luật của doanh nghiệp về những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Giải đáp pháp luật trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, được quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn