Giải quyết trường hợp tiền tạm ứng giám định trong tố tụng chưa đủ chi phí được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/11/2016

Giải quyết trường hợp tiền tạm ứng giám định trong tố tụng chưa đủ chi phí được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Lâm, đang sinh sống ở Tây Ninh, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp tiền tạm ứng giám định không đỉ với khoản chi phí phải trả thì giải quyết thế nào? Ai có trách nhiệm chi trả? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Minh Lâm_098**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc giải quyết trường hợp tiền tạm ứng giám định trong tố tụng chưa đủ chi phí được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, theo đó:

   Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều này, căn cứ vào kết quả giám định, kết quả xác định chi phí giám định và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thanh toán chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định.

   Trường hợp số tiền tạm ứng chi phí giám định đã thanh toán chưa đủ chi phí thì cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán phần tiền còn thiếu đó.

   Trường hợp số tiền tạm ứng vượt quá chi phí giám định thì tổ chức, cá nhân thực hiện giám định phải hoàn trả lại phần tiền chênh lệch trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

   Trên đây là quy định về việc giải quyết trường hợp tiền tạm ứng giám định trong tố tụng chưa đủ chi phí. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định trong tố tụng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn