Giảng viên chính có được miễn đào tạo nghề luật sư không?

Ngày hỏi:26/11/2020

Nhờ tư vấn trường hợp giảng viên chính chuyên ngành luật có được miễn đào tạo nghề luật sư hay không? Có được miễn giảm thời gian tập sự hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Luật Luật sư 2006 có quy định người được miễn đào tạo nghề luật sư như sau:

   Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

   Theo quy định này thì giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật sẽ được miễn đào tạo nghề luật sư. Cho nên trường hợp giảng viên chính chuyên ngành luật cũng sẽ được miễn đào tạo.

   Và căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 cũng có quy định những người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư, trong đó:

   Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.

   Như vậy từ các quy định trên cho thấy giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật sẽ được miễn đào tạo nghề luật sư và họ sẽ được giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn