Hình thức hành nghề tại Việt Nam của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Ngày hỏi:21/07/2013
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới hình thức nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

   - Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

   - Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hãn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam ( Gọi chung là công ty luật nước ngoài).

   Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Chính phủ quy định việc hợp nhất, sáp nhật các công ty luật nước ngoài cùng loại, chuyển đổi chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, chuyển đổi công ty nước ngoài thành công ty luật việt Nam, tạm ngừng chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn