Hồ sơ chuyển đổi từ văn phòng luật sư thành công ty luật

Ngày hỏi:18/12/2013
Pháp luật về luật luật sư quy định hồ sơ chuyển đổi từ Văn phòng luật sư thành Công ty luật như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2013/NĐ – CP của Chính phủ ngày 14/10/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư quy định. Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật.

   Hồ sơ chuyển đổi Văn phòng luật sư được gửi đến Sở Tư pháp nơi Công ty luật đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

   1. Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của văn phòng luật sư được chuyển đổi;

   2. Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;

   3. Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư được chuyển đổi;

   4. Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên của công ty luật chuyển đổi;

   5. Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn