Hồ sơ hợp nhất Công ty luật

Ngày hỏi:18/12/2013
Hồ sơ hợp nhất Công ty luật được pháp luật về luật sư quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 123/2013/NĐ – CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định hồ sơ hợp nhất Công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi Công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có:

   1. Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;

   2. Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất;

   3. Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất;

   4. Điều lệ của Công ty luật hợp nhất.

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật hợp nhất; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn