Hồ sơ thành lập khu rừng đặc dụng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/03/2019

Đang công tác tại một đơn vị Kiểm lâm. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hồ sơ thành lập khu rừng đặc dụng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ thành lập khu rừng đặc dụng được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Hồ sơ thành lập khu rừng đặc dụng được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Tờ trình thành lập khu rừng đặc dụng (bản chính);

   - Dự án thành lập khu rừng đặc dụng (bản chính);

   - Bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng (bản chính) tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng;

   - Tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

   - Kết quả thẩm định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn