Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM có trách nhiệm gì khi triển khai các khóa bồi dưỡng nghề công chứng?

Ngày hỏi:12/08/2021

Theo quy định pháp luật về công chứng thì Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM có trách nhiệm gì khi triển khai các khóa bồi dưỡng nghề công chứng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định trách nhiệm Học viên Tư pháp như sau:

   1. Chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.

   2. Tổ chức khóa bồi dưỡng nghề công chứng phù hợp với chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

   3. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng cho người đạt yêu cầu.

   Trên đây là trách nhiệm của Học viện Tư pháp (cách riêng ở cơ sở TP.HCM) khi triển khai các khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn