Hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng có được hủy bỏ không?

Ngày hỏi:26/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể. Chúng tôi có bán một miếng đất, đã ký kết hợp đồng, hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng. Chưa thực hiện việc sang tên nhưng nay bên mua, và cả gia đình tôi không muốn thực hiện việc mua bán nữa. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng có được hủy bỏ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng có được hủy bỏ không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014

   Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng

   Vì đây là một loại giao dịch dân sự, nên tôn trọng quyền thỏa thuận giữa các bên dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên, do đó, việc các bên ký kết hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, đã công chứng rồi mà muốn hủy bỏ hợp đồng hoàn toàn có thể được nếu mong muốn này xuất phát từ ý chí tự nguyện bình đẳng của các bên trong giao kết.

   Vậy nên, nếu các bên có mong muốn hủy bỏ hợp đồng đã công chứng thì việc hủy bỏ hợp đồng công chứng cũng phải thực hiện việc công chứng bằng chính công chứng viên đã lập hợp đồng công chứng trước đó. Theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng năm 2014.

   Tuy nhiên, việc hủy bỏ hợp đồng đã công chứng cũng sẽ phải công chứng bởi chính công chứng viên đã công chứng hợp đồng trước đó theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng năm 2014 như sau:

   - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

   Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng vẫn có thể được hủy bỏ bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn