Hợp đồng ủy thác nhập khẩu có bắt buộc công chứng không?

Ngày hỏi:14/05/2020

Tôi nhận ủy thác nhập khẩu xe gắn máy cho cá nhân không có tư cách pháp nhân, Hợp Đồng Ủy Thác với chữ ký con dấu của doanh nghiệp tôi và chữ ký của khách hàng cá nhân có bắt buộc phải công chứng không ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định hồ sơ nhập khẩu có Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.

   Như vậy, khi bạn nhập khẩu xe máy với tư cách là bên nhận ủy thác thì bạn phải có hợp đồng ủy thác trong hồ sơ hải quan.

   Căn cứ Điều 159 Luật thương mại 2005 quy định: Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

   Như vậy, hợp đồng ủy thác nhập khẩu phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

   Cho nên, hợp đồng ủy thác nhập khẩu có thể được công chứng chứng thực theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chứng hợp đồng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn