Hủy hợp đồng tặng cho có cần bên nhận ký hủy không

Ngày hỏi:15/06/2015

Cha mẹ chồng tôi có tài sản là 01 ngôi nhà. Năm 1992, ông bà cho vợ chồng tôi ngôi nhà trên, công chứng tại Phòng công chứng. Trong hợp đồng cho tài sản, bên nhận tài sản ghi đầy đủ tên của 2 vợ chồng tôi nhưng chỉ chồng tôi ký vào hợp đồng. Chúng tôi chưa làm thủ tục sang tên. Năm 2013 ông bà và chồng tôi đến Phòng công chứng đó để hủy hợp đồng tặng cho trước đây. Tôi không hề biết việc hủy hợp đồng này. Việc hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của tôi là đúng hay sai?

  Nội dung này được Công chứng viên Nguyễn Dũng tư vấn như sau:

  • Việc công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng. Cụ thể như sau:

   - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

   - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

   - Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

   Theo quy định nêu trên, việc hủy hợp đồng tặng cho nhà đất từ năm 1992 phải được sự thỏa thuận của tất cả những người đã tham gia giao kết hợp đồng đó. Bạn cần xác định việc ghi tên bạn trong hợp đồng được thể hiện như thế nào, từ đó xác định bạn có phải là một trong những người tham gia giao kết hợp đồng tặng cho không…


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN DŨNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn