Kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng được quy định thế nào?

Ngày hỏi:10/01/2017

Kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, trong quá trình tìm hiểu có một vài nội dung tôi chưa rõ lắm. Vì thế tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thanh Tâm (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng được quy định tại Điều 6 Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng như sau:

   1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 05 Phòng công chứng trở lên thì Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạchchuyển đổi các Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các Phòng công chứng. Trong trường hợp cần thiết thì lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tư pháp trước khi quyết định.

   2. Kế hoạch chuyển đổi các Phòng công chứng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Sự cần thiết chuyển đổi các Phòng công chứng;

   b) Số lượng các Phòng công chứng thuộc trường hợp chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này;

   c) Lộ trình chuyển đổi các Phòng công chứng;

   d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch.

   3. Căn cứ vào Kế hoạch chuyển đổi các Phòng công chứng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án chuyển đổi đối với từng Phòng công chứng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

   Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dưới 05 Phòng công chứng thì không cần thiết phải xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mà xây dựng ngay Đề án chuyển đổi từng Phòng công chứng theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 29/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn