Khi nào Phòng công chứng chuyển đổi sang Văn phòng công chứng

Ngày hỏi:23/08/2019

Tôi có nghe nói Phòng công chứng có thể chuyển đổi thành Văn phòng công chứng. Vậy khi nào Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 21 Luật công chứng 2014 quy định việc chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng, cụ thể như sau:

   "Trong trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

   Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng."

   Mặt khác, theo Điều 5 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định 02 trường hợp được xem xét chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng, cụ thể là 02 trường hợp sau:

   - Các địa bàn cấp huyện đã thành lập đủ số tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và số lượng Văn phòng công chứng nhiều hơn số lượng Phòng công chứng.

   - Các địa bàn cấp huyện chưa thành lập đủ số tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng có ít nhất 02 Văn phòng công chứng đã hoạt động ổn định từ 02 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký hoạt động.

   Trên đây là các trường hợp mà Phòng công chứng được xem xét chuyển đổi thành Văn phòng công chứng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn