Không thành lập văn phòng luật thì luật sư có được hành nghề không?

Ngày hỏi:23/08/2019

Tôi thường thấy các luật sư thường mở văn phòng luật để thực hiện hoạt động hành nghề của mình. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Trường hợp luật sư không thành lập văn phòng luật sư thì có được hành nghề không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 13 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012, có quy định:

   Điều 23. Hình thức hành nghề của luật sư

   Luật sư được lựa chọn một trong hai hình thức hành nghề sau đây:

   1. Hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư; làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư;

   2. Hành nghề với tư cách cá nhân theo quy định tại Điều 49 của Luật này.

   Và tại Khoản 19 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012, có quy định:

   Điều 49. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

   1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.

   2. Trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hành nghề của mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

   3. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ngoài cơ quan, tổ chức mình đã ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện trợ giúp pháp lý theo sự phân công của Đoàn luật sư mà luật sư là thành viên.

   => Như vậy, theo quy định trên thì khi cá nhân không thành lập văn phòng luật sư thì vẫn được hành nghề với tư cách là cá nhân. Không bắt buộc Luật sư phải làm việc hay thành lập một văn phòng luật nào đó mới được hành nghề.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn