Lời chứng chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày hỏi:02/05/2020

Liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi, Lời chứng chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Phụ lục Thông tư 01/2020/TT-BTP, có quy định về mẫu lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như sau:

  Lời chứng chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

  Ngày........................... tháng............... năm........................ (Bằng... chữ....................... )(1)

  Tại.................................................................................................................................. (2).

  Tôi (3)........................................................................... , là (4)..........................................

  Chứng thực

  - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản được lập bởi các ông/bà có tên sau đây:

  1. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số...............................................................

  2. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số................................................. ,

  ..............

  - Các ông/bà có tên trên cam đoan không bỏ sót người thừa kế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

  - Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu và chứng thực, những người thỏa thuận phân chia di sản minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện thỏa thuận phân chia di sản và đã cùng ký/điểm (7) chỉ vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản này trước mặt ông/bà .......................... là người tiếp nhận hồ sơ.

  Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này được lập thành ................................................ bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, ... trang), cấp cho:

  +....................................................... bản;

  +....................................................... bản;

  +....................................................... bản;

  Lưu tại............................................................... (2) 01 (một) bản.

  Số chứng thực ...................... quyển số .................(8) - SCT/HĐ,GD

  Người tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ, tên (9)

  Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (10)

  Ban biên tập phản hồi thông tin.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn