Luật sư có thể mở bao nhiêu văn phòng luật?

Ngày hỏi:21/12/2019

Quy định hiện hành có giới hạn số lượng văn phòng một luật sư được mở không? Quy định tại đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Luật sư có thể mở bao nhiêu văn phòng luật?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 15 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định:

   Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

   Cũng theo quy định tại Luật này, Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

   a) Văn phòng luật sư;

   b) Công ty luật.

   Như vậy, đối chiếu các quy định trích dẫn nêu trên thì một người chỉ được mở một văn phòng luật sư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn