Luật sư, người trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

Ngày hỏi:01/12/2015
Luật sư, người trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ gì trong quá trình giải quyết khiếu nại?

  Nội dung này được Báo điện tử tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, chính xác, khách quan các khiếu nại (KN), đáp ứng yêu cầu dân chủ hóa trong hoạt động giải quyết KN hành chính, Luật KN đã cụ thể hóa vai trò của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong quá trình giải quyết KN của cơ quan hành chính. Theo đó, người KN có quyền nhờ luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư, người trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết KN và luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết KN.

   Để đảm bảo và phát huy vai trò của luật sư, trợ giúp viên pháp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết KN hành chính, Luật KN quy định về quyền của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong quá trình giải quyết KN hành chính như sau: Tham gia vào quá trình giải quyết KN theo đề nghị của người KN; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người KN khi được ủy quyền; xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung KN theo yêu cầu của người KN và cung cấp chứng cứ cho người giải quyết KN; nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung KN để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người KN, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước.

   Luật sư, trợ giúp viên pháp lý khi tham gia giải quyết KN có nghĩa vụ như sau: Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người KN; thực hiện đúng nội dung, phạm vi mà người KN đã ủy quyền.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn