Mẫu lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản

Ngày hỏi:02/05/2020

Liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế. Ban biên tập cho tôi hỏi, lời chứng chứng thực khi có từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản thừa kế được ghi như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Phụ lục Thông tư 01/2020/TT-BTP, có quy định về mẫu lời chứng chứng thực khi có từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản thừa kế như sau:

  Lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản (trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng khai nhận di sản)

  Ngày........................... tháng.................. năm.............. (Bằng chữ............................. )(1)

  Tại............................................................................................................................ (2).

  Tôi (3)................................................................................. ,... là (4)..............................

  Chứng thực

  - Văn bản khai nhận di sản này được lập bởi các ông/bà có tên sau :

  1. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số..........

  2. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số.........

  .............

  - Các ông/bà có tên trên cam đoan không bỏ sót người thừa kế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai nhận di sản.

  - Tại thời điểm chứng thực, những người khai nhận di sản hoàn toàn minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện khai nhận di sản và đã cùng ký/điểm chỉ (7) vào văn bản khai nhận di sản này trước mặt tôi.

  Văn bản khai nhận di sản này được lập thành ................................................. bản... chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, trang); cấp cho:

  +........................................................ bản;

  +........................................................ bản;

  +........................................................ bản;

  Lưu tại................................................................... (2) 01 (một) bản.

  Số chứng thực................... quyển số ............(8) - SCT/HĐ,GD

  Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (10)

  Ban biên tập phản hồi thông tin.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Bản sao chứng thực
Chứng thực bản sao
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn