Mẫu lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ngày hỏi:02/05/2020

Liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản được ghi như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Phụ lục Thông tư 01/2020/TT-BTP, có quy định về mẫu lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trong một giấy tờ, văn bản như sau:

  Lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

  Ngày..................................... tháng.................. năm.................... (Bằng chữ......................... )(1)

  Tại...................................................................................................................................... (2).

  Tôi (3)....................................................................................... ,... là (4) ............................

  Chứng thực

  - Văn bản từ chối nhận di sản này được lập bởi các ông/bà có tên sau:

  1. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số.........

  2. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số........

  ...............

  - Các ông/bà có tên trên cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản từ chối nhận di sản.

  - Tại thời điểm chứng thực, những người từ chối nhận di sản minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện từ chối nhận di sản và đã cùng ký/điểm chỉ (7) vào văn bản từ chối nhận di sản này trước mặt tôi.

  Văn bản từ chối nhận di sản này được lập thành .......................................... bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, .... trang), giao cho:

  +.......................................................... bản;

  +.......................................................... bản;

  +.......................................................... bản;

  Lưu tại................................................................ (2) 01 (một) bản.

  Số chứng thực...................................... quyển số.................... (8) - SCT/HĐ,GD

  Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (10)

  Ban biên tập phản hồi thông tin.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Có thể bạn quan tâm:

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Thủ tục chứng thực
Trình tự chứng thực
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn