Miễn đào tạo nghề Luật sư

Ngày hỏi:02/02/2016
Tôi từng công tác trong ngành Công an từ năm 2004 (Cơ quan Cảnh sát điều tra). Tôi được phong Điều tra viên sơ cấp năm 2008, đến năm 2012 tôi tự nguyện xin xuất ngũ vì hoàn cảnh gia đình (không bị kỷ luật). Xin vui lòng cho tôi hỏi: Trường hợp của tôi từng là Điều tra viên sơ cấp (phong năm 2008), nay tôi muốn hành nghề luật sư thì: 1./ Tôi có được miễn học lớp đào tạo nghề luật sư theo khoản 1 điều 13 Luật luật sư 2006, sửa đổi năm 2012 không? “Điều 13. Người được miễn đào tạo nghề luật sư 1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên”. 2./ Tôi có được giảm 2/3 thời gian Tập sự hành nghề Luật sư theo khoản 2 Điều 16 Luật Luật sư 2006, sửa đổi năm 2012 không? “Điều 16. Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư 2. Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư”.

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tư vấn như sau:

  • 1. Trường hợp, từng là điều tra viên sơ cấp (phong năm 2008), muốn hành nghề luật sư có được miễn học lớp đào tạo nghề luật sư theo khoản 1, Điều 13 Luật luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 không?
   Căn cứ Điều 13 Luật luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì các đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư bao gồm:
   1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.
   2. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật.
   3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.
   4. Đã là thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.
   Như vậy, đối với trường hợp trên, đã từng là Điều tra viên theo quy định tại khoản 1 Điều 13 thuộc trường hợp người được miễn đào tạo nghề luật sư.


   2. Trường hợp, từng là điều tra viên sơ cấp (phong năm 2008), muốn hành nghề luật sư có được giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư theo khoản 2, Điều 16 Luật luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 không?

   Căn cứ khoản 1, Điều 14 Luật luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 về Tập sự hành nghề luật sư quy định:
   “Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư và người quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này được tập sự hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư…”.

   Căn cứ khoản 2, Điều 16 Luật luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 và điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư “Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.”

   Như vậy, đối với trường hợp trên, đã từng là điều tra viên sơ cấp theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Luật luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 và điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 thuộc trường hợp được giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư.


  Nguồn:

  www.travinh.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn