Một huyện được lập tối đa bao nhiêu văn phòng Thừa phát lại?

Ngày hỏi:05/03/2020

Tôi có vấn đề thắc mắc cần được hỗ trợ như sau: Ở huyện tôi đã có một Văn phòng Thừa phát rồi thì nếu tôi có đủ các điều kiện thì có được phép lập thêm một Văn phòng Thừa phát lại nữa không? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

   - Điều kiện về kinh tế - xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

   - Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

   - Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

   - Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì mỗi huyện chỉ được thành lập một Văn phòng Thừa phát lại. Do đó, trường hợp huyện bạn đã có một văn phòng rồi thì bạn có đủ điều kiện cũng không được phép thành lập thêm một văn phòng nữa.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn