Một luật sư có thể thành lập được bao nhiêu văn phòng luật?

Ngày hỏi:23/08/2019

Tôi có một thắc mắc sau không rõ mong nhận được phản hồi. Theo quy định hiện hành thì một luật sư có thể thành lập bao nhiêu văn phòng luật? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 15 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012

   Điều 32. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

   1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

   a) Văn phòng luật sư;

   b) Công ty luật.

   2. Tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   3. Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư:

   a) Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;

   b) Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

   4. Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

   => Như vậy, theo quy định trên thì một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Nhưng văn phòng luật sư có thể thành lập chi nhánh trên phạm vi cả nước với số lượng chi nhánh không giới hạn.

   Bạn có thể tham khảo thêm: Quy định về thành lập chi nhánh của văn phòng luật

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT